18/10

Ebben a helyzetben volt az ország 1240 végén, amikor az Európában tatárokként ismert mongolok seregei elérték határait. A tatár támadás készülõdésérõl már évekkel elõbb megbízható híreket hozott a keleti magyarok felkutatására indult Julianus , ám a királyt a belsõ nehézségek kötötték le, az ország népe pedig holmi kóbor nomádoknak vélte a tatárokat. Béla megkésve és habozva hozta meg védelmi intézkedéseit, s a bajt tovább tetézte, hogy a tatárokkal való összejátszással – igaztalanul – vádolt Kötöny kun vezért a pesti táborban felkoncolta a csõcselék. A felbõszült kunok pusztítva kivonultak az országból, s IV. Béla így értékes haderõt vesztett el.

1241 tavaszán a tatárok három irányból törtek rá a felkészületlen országra. IV. Béla nehezen összeszedett csapataival a fõsereg ellen vonult, ám a Sajó melletti Muhinál katasztrofális vereséget szenvedett. A mészárlásból a királyt hívei csak nagy nehézségek árán tudták kimenteni, serege zöme viszont – köztük fõpapok és országnagyok – odaveszett. 1241 nyarára a Dunától északra és keletre esõ országrész a tatárok kezére került, csak néhány vár és alkalmi erõsség tartotta magát. IV. Béla megszervezte a Duna vonalának védelmét, s kétségbeesetten igyekezett katonai segítséget szerezni a Nyugattól, ám nem járt sikerrel. A tél beálltával a tatárok átkeltek a befagyott Dunán , s megpróbálták kézre keríteni IV. Bélát. A király Dalmáciába menekült, a nyomában járó tatárok pedig végigszáguldottak a Dunántúlon és Szlavónián. Bélát nem sikerült elfogniuk, s 1242 tavaszán váratlanul elvonultak romba döntött országot hagyva maguk után. A tatárjárás pusztításainak mértékét nem lehet pontosan felmérni, a becslések a lakosság veszteségeit országos átlagban 10–15, illetve 50 % közé helyezik. Leginkább Erdély és az Alföld szenvedte meg a tatárjárást, a hegyvidékek valamint a Dunántúl és Szlavónia viszonylag szerencsésnek mondhatta magát. A háborús év után, ahogy az lenni szokott, éhínség tizedelte tovább az ország népét.


1. Beszámolók Julianus útjairól
2. Tudósítások a muhi csatáról
3. IV. Béla király levele IV. Konrád német királyhoz
4. Magyarok levele a pápának


1. A tatárok elsô bejövetele

2. A tatárjárás Magyarországon (1241-1242)

3. Mongol lovas íjász