királyi szerviens

A sajátos társadalmi réteg megnevezésére használatos kifejezés elsõ kétségtelen hitelû elõfordulása 1217-bõl ismert. A latin nyelvû serviens regis/regalis alak közkeletû, 'királyi szolga' fordítása nem pontos, hívebb jelentést ad a 'királynak szolgáló személy' körülírás. A 13. század közepétõl elterjedõ „nemes királyi szerviens” forma a királyi szerviensek és a hagyományos nemesség közötti különbségek elhalványodását jelzi. A királyi szervienseket a nemességgel azonosító 1267. évi törvény után a kifejezés használata megritkul, s bár szórványosan a 14. században is felbukkan, a szókapcsolat kivész a magyarországi latinságból.

ZSA



1. A magyar királyi udvar szervezetének vázlata

2. Fríztöredék lakomajelenet részletével Szabadegyházáról