II. László, IV. István

II. László

II. Béla második fiaként született 1131 körül. 1137-ben Bosznia hercegeként említik. 1160 táján trónkövetelõként lépett fel bátyja, II. Géza ellen, majd Bizáncba menekült. Bizánci támogatással lett az ország királya. 1163. január 14-én halt meg, Székesfehérvárott temették el.

ZSA

IV. István

II. Béla király harmadik fiaként született 1133 körül. 1157-tõl trónkövetelõként lépett fel bátyja, II. Géza ellenében, hol a német–római, hol a bizánci császárság támogatását keresve. Bátyja, II. László uralkodása alatt a dukátus ura (1162–1163), majd maga is király. Rövid uralkodásának egy csatavesztés vetett véget, melyet követõen a trónjára visszatérõ III. István fogságába esett, majd Bizáncba távozott. Ezt követõen több sikertelen kísérletet tett a hatalom újbóli megszerzésére, egy ilyen alkalommal mérgezték meg 1165. április 11-én Zimony várában. Elõbb Zimonyban, utóbb Székesfehérvárott temették el.

ZSA1. A trónbitorló László herceg (II. László) és a korona elrablása

2. II. Géza koronázása

3. A trónbitorló István herceg (IV. István)