ENCYCLOPAEDIA HUMANA HUNGARICA 01
A HUNDIDAC '97 ARANY DÍJAS SOROZAT RÉSZE


A magyar õstörténet és az államszervezés kora
(a kezdetektõl 1038-ig)

A mûvelõdéstörténeti sorozat elsõ része magyar nyelven és háromnyelvû (magyar, angol és német választási lehetõséget biztosító) változatban jelent meg; alapvetõen közoktatási célú felhasználásra szánt interaktív taneszköz. A digitalizálható ismeretek érzékletes bemutatása és élményszerû befogadása, a magyar kultúra enciklopédikus rendszerezése multimédia CD-ROM formájában - így foglalhatók össze a gyakorló pedagógusokból és számítástechnikai szakemberekbõl álló 23 fõnyi alkotóközösség törekvései.

A legújabb tudományos eredményeket közérthetõ módon elõadva a szerzõk nyomon kísérik a magyarság eredetének, vándorlásának útvonalait. Bemutatják, hogy a kárpát-medencei letelepedésük idején milyen volt társadalmuk felépítése, s milyen változásokat hoztak a "kalandozó hadjáratok". Az államszervezés kora Géza nagyfejedelem és Szent István király tevékenységéhez kötõdik, amellyel megtörtént a keletrõl jött, több szálból összefonódott eredetet tükrözõ népesség beilleszkedése az európai keresztény népek sorába.

A feldolgozott témakörök között helyet kapott történelmi múltunk elsõsorban a tárgyi és írásos források alapján, a nyelvészet anyanyelvünk szépségeinek bemutatásával, az irodalom a szájhagyomány és a különbözõ írásos emlékeink nyomán, a mûvészet a benne élõ szellemiséggel, a hitvilág a pogány és keresztény világkép egymás mellett élésével, majd szembenállásával; a történeti földrajz a korabeli környezet megjelenítésével, valamint az életmód a gazdálkodás, a kézmûvesség, a település és lakóhely illetve a hétköznapok és az ünnepek ábrázolásával. A CD-ROM jól áttekinthetõ lapjai (képernyõtartalma) két fõ elembõl áll: szöveges részbõl és képmellékletbõl. Az esszészerûen megfogalmazott komplex ismeretek segítséget nyújtanak a lényeg megragadásához, ugyanakkor az elugrási lehetõségeknél "elrejtett" címszavak lexikonszerû tömörségükkel a legapróbb részletekhez is elvezetik a felhasználókat. Több mint 800 kép, 23 zenei anyag, 33 kinyomtatható korabeli forrás és szemelvény alkotja az idõrenddel együtt a taneszköz segédleteit.

A sorozat elsõ részének fejlesztéséhez többek között a Világbank Ifjúsági Szakképzési Projekt Taneszköz-fejlesztési Szakcsoportja és a Nemzeti Kulturális Alap Millecentenáriumi Emlékbizottsága nyújtott támogatást.

A CD-ROM használatához ajánlott konfiguráció igazodik az iskolák számára elérhetõ minimumhoz: 486DX2-66-os számítógép, 8 MB RAM, 640x480-as felbontású SVGA-képernyõ 65.000 színû beállítással, SB kompatíbilis hangkártya, kétszeres sebességû CD-ROM-olvasó, Windows 3.1.

A mûvelõdéstörténeti taneszköz fejlesztõje: ENCIKLOPÉDIA HUMANA EGYESÜLET
1438 Budapest, Pf. 435.