ENCYCLOPAEDIA HUMANA HUNGARICA 02
A HUNDIDAC '97 ARANY DÍJAS SOROZAT RÉSZE


Árpád-házi királyok Szent István után
(1038-1301)

A Kárpát-medencében letelepedett magyarság Szent István halála után is az államalapító által kijelölt úton haladt tovább, jóllehet a dinasztián belül a király ellen 1032 után elkövetett merényletben vétkesnek ítélt s megvakíttatott Vazul herceg leszármazottai kerültek trónra.

A mûvelõdéstörténeti sorozat második része azt a korszakot vizsgálja, amikor a Magyar Királyságnak sikerült megõriznie függetlenségét a két európai nagyhatalom, a Német-Római Császárság és a Bizánci Birodalom között. Az ország kivette részét az invesztitúraharcból; elszenvedte, majd kiheverte a tatárjárás pusztításait. A regösök csacska énekei képviselte hagyományõrzõ szóbeliséghez e korszakban járul a latin nyelvû irodalom kibontakozása. A keresztény egyház mûveltségterjesztõ tevékenysége mellett lassan teret nyer a világiasodó lovagi kultúra, megszületnek elsõ magyar nyelvû írott emlékeink. A román kor mûvészete a korai gótikáig ível. A korai középkor mindennapjai teljes életet nyújtanak a királyi udvar tagjainak, a városok polgárainak és a falvak pórnépének is.

A magyar, angol és német nyelvû interaktív taneszköz multimédia CD-ROM formában hozza közel e régmúlt világ történéseit az érdeklõdõk számára. A mintegy félszáz fõnyi szerzõgárda gyakorló pedagógusokból, a hétféle tudományterület (történelem, magyar nyelv és irodalom, mûvészettörténet, egyháztörténet, történeti földrajz és az életmód) avatott kutatóiból és számítástechnikai szakemberekbõl áll. Sokféle melléklet és illusztráció (800 kép, 29 zenei betét, 108 kinyomtatható korabeli írott forrás és szemelvény mai kutatók tollából) segíti a tanulók felkészülését és könnyíti meg a pedagógusok munkáját. A segédletek között önállóan, tetszõleges sorrendben összeállíthatók a képek, külön is meghallgathatók a zenei állományok. A bõséges irodalomjegyzék szak- és ismeretterjesztõ könyvekbõl áll, s külön tematikus repertórium tartalmazza az Élet és Tudomány, a História, a Magyar Tudomány, a Rubicon és a Századok hasábjain az utóbbi emberöltõ során e korszakkal foglalkozó tanulmányok listáját.

A sorozat második részének fejlesztéséhez többek között a Világbank Ifjúsági Szakképzési Projekt Taneszköz-fejlesztési Szakcsoportja és az F. Szelényi Ház Mûvészeti és Kiadói Bt. nyújtott támogatást.

A CD-ROM használatához ajánlott konfiguráció igazodik az iskolák számára elérhetõ minimumhoz: 486DX2-66-os számítógép, 8 MB RAM, 640x480-as felbontású SVGA-képernyõ 65.000 színû beállítással, SB kompatíbilis hangkártya, kétszeres sebességû CD-ROM-olvasó, Windows 3.1.

A mûvelõdéstörténeti taneszköz fejlesztõje: ENCIKLOPÉDIA HUMANA EGYESÜLET
1438 Budapest, Pf. 435.