Szaklektorok:

Bóna István régész, akadémikus
Engel Pál történész, akadémikus
Kubinyi András régész, a történelemtudomány (régészet) doktora

Diáklektor:
Szentpéteri Szabolcs (Eötvös József Gimnázium)

Szerzõk:
Kovács Tiborné tanár
(Hunfalvy János Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest)

Szentpéteri József (SZJ) régész, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa
(MTA Társadalomtudományi Fõosztály, Budapest)

Zsoldos Attila (ZSA) történész, a történelemtudomány kandidátusa
(MTA Történettudományi Intézete, Budapest)

Közremûködtek:
Kerny Terézia (KT) mûvészettörténész
Madas Edit (ME) irodalomtörténész, az irodalomtudomány kandidátusa
Pokorny Péter (PP) tanár
Siklósi Gyula (SGY) régész, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa
Soós Ferenc numizmatikus
Szovák Kornél (SZK) történész, az irodalomtudomány kandidátusa

Képszerkesztés:
Csukovits Anita néprajzkutató
Csukovits Enikõ történész

Számítástechnika:
Cséplõ Gábor rendszerszervezõ
Molnár Ferenc rendszerszervezõ
Pál Lajos történész, a történelemtudomány kandidátusa

Szerkesztették:
Szakács Margit tanár (Könyves Kálmán Gimnázium, Budapest)
Szentpéteri József

Felelõs kiadó:
Szentpéteri József, Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest

Legfontosabb fejlesztõeszközök:
Microsoft Windows95, Adobe Photoshop 4.0, Netscape Navigator 4.0

Ajánlott böngészõprogramok:
Microsoft Internet Explorer 4.0,
Netscape Navigator 4.0
(C) Enciklopédia Humana Egyesület Budapest, 1998

Felhasznált anyagok listája