Civakodó (II.) Henrik bajor herceg egykorú képe a regensburgi apácakolostor reguláskönyvébôl

Györffy György, István király és mûve.
Gondolat, Budapest, 1977, 10. kép.

Állami Könyvtár, Bamberg.