HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Általános tudnivalók

Az oldalak megtekintéséhez 800x600-as felbontás és 65.500 színû üzemmód beállítása javasolt.

Interaktív kezelési lehetõségek:

- minden olyan helyen, ahol a kurzor kézzé változik, az egér bal gombjára kattintással lehet továbblépni,
- lapozás a monitor jobb felsõ (és a fõoldalak jobb alsó részén) lévõ könyvikon TOVÁBB és VISSZA feliratára kattintással,
- visszatérési lehetõség: back/vissza ikonra kattintással,
- a szövegállományok olvashatók, nyomtathatók,
- a baloldalon lévõ függõleges menü tartalmazza a (?) = SÚGÓ funkciót,
- a fôoldalon SULINET-logóra kattintással elérhetõ a Sulinet-program honlapja.

A felhasználási útmutatóban használt legfontosabb fogalmak rövid jelentése:

FÕMENÜ
Nyitóoldal: a mû szerkezetének bemutatása ikonok segítségével.

TARTALOM
Tartalomjegyzék óránként és fejezetenként, javasolt bejárási útvonallal.

IDÕREND
A tárgyalt korszak legfontosabb eseményeinek évszámok szerinti bemutatása.

FORRÁSOK
A mû elsõdleges és másodlagos forrásainak részletes felsorolása.

KOLOFÓN
A szerzõk és lektorok felsorolása.

SÚGÓ
Használati útmutató.

Részletes tudnivalók

A fõbb szerkezeti egységek használata

FÕMENÜ

A fõmenü ikonsora:

- középen az adott rész jelképe (fõikon: templombelsõ és korabeli emlékek)
- félkörben a javasolt bejárási útvonalnak megfelelõen az egyes fejezetek ikonjai:

(01) I. óra 1. fejezet (ikon: országalma)
(02) I. óra 2. fejezet (ikon: Szent László-herma)
(03) II. óra 1. fejezet (ikon: III. Béla ereklyéi)
(04) II. óra 2. fejezet (ikon: IV. Béla szobra)
(05) II. óra 3. fejezet (ikon: Somoskõ vára)
(06) Tesztkérdések (ikon: kis menü)

A Kezdhetjük? feliratra kattintással az elsõ tematikus oldalra jutunk.

Az egyes tematikus oldalak esszé jellegû összefoglalásokat tartalmaznak a fejezetcímeknek megfelelõen, melyeket lexikonszerû címszavak és képek, ábrák illusztrálnak. A címszavak elérése a fõszövegen belül fehér színnel kiemelt és aláhúzott "forró szó" kiválasztásával történik. A képek megtekintése nagyítással a fõszövegek és címszavak mellett elhelyezett diaméretû ikonokra kattintással lehetséges. Korabeli forrásokat tartalmaz a szöveggyûjtemény. Elérése: a fõszövegen és a címszavakon belül lévõ sárga színû könyv-ikonra kattintással.

A könnyû tájékozódás kedvéért minden tematikus oldalon külön is szerepel az ott idézett képek és a források rövid megnevezése.

Az adott elemre vonatkozó pontos irodalmi hivatkozás a kép alatt, vagy az idézett mû szövege után szerepel. Az egész korszakra vonatkozó felhasznált és ajánlott munkák jegyzékét a FORRÁSOK eredeti forrásanyagának felsorolása tartalmazza.

TARTALOM (ikon: fejezetek szerint)

A fejezeteknek megfelelõen részletes felsorolás tartalmazza, hogy melyik oldalon melyik alfejezet található. Az aláhúzott oldalakra kattintással elkerülhetõ az egyenkénti lapozás.

A Tesztkérdések fejezet két részbõl áll:

- adatbázisban rögzített kitöltendõ kérdések, értékeléssel
(belépés három azonosító mezõ kitöltésével történik, és a felkínált mezõk értelemszerû kiválasztásával adható válasz a kérdésekre),

- esszékérdések (javasolt lista önálló feldolgozáshoz, dolgozatíráshoz), melyek a lap aljáról érhetôk el; ide a gördítôsáv használatával lehet eljutni.


IDÕREND (ikon: idõszalag)

A legfontosabb évszámok és események felsorolása fejezetenként. Kisebb korszak kiválasztása a fejezetekre kattintással, böngészés pedig a 25 évenkénti beosztást tartalmazó idõszalagra való kattintással lehetséges.

FORRÁSOK

Az elsõdleges források felsorolása háttérinformációval (Encyclopaedia Humana Hungarica interaktív taneszköz sorozat 1-2. része: EHH01-02), az idõben ezt a korszakot követõ, kapcsolódó feldolgozás (EHH03) bemutatása; az eredetileg felhasznált és ajánlott mûvek irodalomjegyzéke, az idézett források (szöveggyûjtemény) és az illusztrációk tételes felsorolása pontos bibliográfiai adatokkal.

KOLOFÓN

Tartalmazza az alkotók listáját (szaklektorok, diáklektor, szerzõk, a közremûködõk névsorát, a szerkesztésért felelõs személyeket, a grafikai megvalósítást végzõ bt. és a felelõs kiadó nevét, a legfontosabb fejlesztõeszközök és az ajánlott böngészõprogramok megnevezését, illetve továbblépési pontot a felhasznált anyagok listájához (FORRÁSOK).