A dömösi összeírás (1138. szeptember 3.)

II. Béla király összeírja a dömösi prépostság birtokait és szolganépeit

A szent és oszthatatlan Szentháromság nevében. A mi Urunknak: Jézus Krisztusnak az uralkodása alatt, mégpedig dicsõséges megtestesülésének 1138. esztendejében, az elsõ indictioban, a XVIII. epactában (és) az V. concurrensben, amikor a jó emlékezetû Álmos hercegnek a fia: a feleséges és gyõzedelmes II. Béla király uralkodott a kegyelmes királynéval: Ilonával együtt, uralkodásuknak pedig a hetedik évében - amikor a szent esztergomi egyháznak az érseke Felicián, a szent veszprémi egyháznak a püspöke Péter, a szent dömösi egyháznak a prépostja Saul, nádorispán Bozeta fia Fonsol volt, a királyi kúria (bírói) tisztét Cronik fia György látta el, Fejér megye ispánságát (pedig) Euscidius viselte, - ugyanazon kegyes Béla király, a nem kevésbé kegyes Ilona királynéval s a fent nevezett nemesekkel és több püspökkel és ispánnal, valamint országa sok elõkelõjével elõrelátó módon és nagy hozzáértéssel - belül és kívül egyaránt - elrendezte a dömösi egyház dolgát; mivel atyja, (a tiszteletre méltó) emlékezetû Álmos herceg a mi urunknak: Jézus Krisztusnak a dicsõségére - Szent Margit szûz és vértanú nevezete alatt - felépítette ugyan, azonban - minthogy jó szándékának megvalósítását sok akadály lehetetlenné tette, akarata ellenére rendezetlen állapotban hagyta hátra.

Ezek tehát azok a szolga - háznépek, akiket Álmos herceg adományozott az õ nagyon kedvelt dömösi egyházának, hogy a benne éjjel és nappal (istennek) szolgáló kanonokoknak a mindennapi élelmét biztosítsák.

Koppány faluban ezek a szolga-háznépek, akik a dömösi egyház prépostjának és kanonokjainak kenyeret szolgáltatnak: Besenehdi, Bodor, Waridan, Hucik, Sipus, Jarudi, Jutomuz, Tamás, Kaku, Isep, Widuta, Micula, Salin, Lukeu, Petir, Vlues, Serugdi, Madasa, Fulbert, Buhte . . . Firedi, Lapudi, Daus, Numel, Budisa, Gokundi, Sucedi, Kiceudi, Adrian, Beku, másik Petrit, Egid, Iporent, Remen, Benia, Emun, Selez, Sene, Eulegen, Puke, Merasa, Dume, Vrbas, Kudusti, Vzadi, Fiadi, Patkan, Sambuh, Bucu, Tulohi, Numwh, Vilmos, Vlos, Gekeu, Selle, Symien, Mog (és) Kusidi. Ezek valamennyien földjükkel és erejükkel, valamint szõlõikkel, együtt adattak.

Humul faluban Vluesa (és) Vendge.
Kinusti faluban: Wendu, Vgrin, Wieteh, Myze (és) Tursol.
Edelény faluban: Feles, Cunos, Laurenci, Pilop, Egudi, Lengen, Samsin, Wence (és) Vrus . . .
Nyék faluban: Sámson (és) Alex.
Surány faluban: Medue, Kelemen (és) Cled . . .
Konda Soulum, Stephan, Martin, Dienis, Bagan, Vradi (és) Vitalis.
Csáti faluban: Bekes, Caglu, Lengen, Werde, Euzudi, Cosu, Laurenci (és) Mogus. Ezeknek a száznagya: Wokol.
Döröcske faluban: ezek a szolgáknak a nevei: Saslau, Hazug, Inque, Albeus, Wogdi, Riciman, Bacus . . . roi, Cuppan, Figudi, Cepti, Ipolit, Brab, Weices, Salamin, Kasudi, Farcasti . . . di, Wadis, Vagdi, Kracin, Pucit, Monoudi, Debe, Vros, Cepes (és) Toluha.
Kara faluban: Beruei (és) Curpadi.
Gadács faluban: Berici, Apadi, Myradi, Munkadi, Selledi Boba (és) Eugedi.
Szanács faluban: Lila, Satadi, Walan, Simian, Suk, Vlas (és) Salamin.
Dada faluban: Dániel, Glombudi, Capas, Sebudi, Suk, Vlas (és) Almus.
(Csepel) faluban: Klement és Heue . . eh, Benete, Peta, Kotu, Bulgan, Sebe, Damján, Nasa, Koidi (és) Gune.
Kinisti faluban: Bokon, Nemhuu, Fintu, Laurenci (és) Saladi.
Karbuj faluban:Beatus a fiával, Sesu, Micula (és) Vtos.
Csõke faluban: Scundi (és) Micus.
Hust faluban: Elus, Beke, Muncadi, Gábriel, Mauricius, Endus, Izmen, Scemet, Maradek, Lodus. . ., Kesar, Brana, Samudi, Suda, Finu, Wid, Bodus, Scemet, Mahal, Salamin, Alup, Mogdi, Stephan, Esu, Máté, Lega (és) Lucus.
Marosd faluban: Manku. Ezeknek a száznagya: Sundi.
Kulcsár faluban ezeknek a szolgáknak a nevei: Jereslau, Kepis, Gudi, Kaka, Janis, Simon, másik Kepis, Kemudi, Izsák, . . . ? Tumas, Laurenci, Lapudi, Geudi, Kázmér, Opus, Janus (és) In. . .ad. Ezek földjei együtt adattak.
A másik Kulcsár faluban: Tascadi, Bulsoudi, Wercei, Gabus, Hozileg, Gorsu, Petuse, Kusdi, Vta, Ábel, Pentuk (és) Sue. Ezek valamennyien földjükkel együtt adattak.
Hidegkut faluban: Janus, Helte, Gerolt, Bandi, Suueldi, Fiegedi, Maoug, Dius, Benedic, Beledey, Su. . ., Cehti, Naiadi, Resedi, Embel, Lewedi, Aruhdi, (és) Lusadi.
Boti faluban: Aburian, Butu, Huala, Vza, Meinolt, Beneta, Dume, Nanai, Scecu, Sebu, Bena, Biqua (és) Sixti.
Kánya faluban: Macidi, Hotus (és) Gehudi.
Tupundi faluban: Maradec, Ipuh, Beza, Rencev, Lucas, Radi, Bue, Rede, Sedeneg (és) Magici.
Tengõd faluban: Kewe (és) Legue.
Attala faluban: Dius (és) Erdeidi.
Tah faluban: Besedi, Holudi, Hodus, Vecesdi, Hom. . ., Saul, Dume, Vgrin, Zadur, Embel (és) Busadi.
Humur faluban: Danm Buzaudi, Tubum, Pusti (és) Huci.
Kecsege faluban: Keme (és) Petir.
Ság faluban: Saul, Hous, Sourad, Márton, Weicel, Wehidi, wendeg, Petir, Paul, Mogu, Stephan a fiával, Etes, Ruciman (és) Stephan. Ezeknek a száznagya: Ipsa.
Hodos faluban ezeknek a szolgáknak a nevei: Gurdis, Behis, Osci, Ebedi, Wasadi (és) Naiadi.
Kab faluban: Curpas, Nemwh, Antu, Farkas, Euzen, Vsu, Bokon, Cegu, Bolokou (és) Kesa.
Dég faluban: Vlues, Bizau (és) Lusa.
Fekete faluban: Japusa, Scecen, Ceuenez, Scegze, Bucicu, Cegu, Buci, Vros, Mogdi, Budi, Wacdi, Janus, Isadi, Resu, Samudi (és) Mawag.
Ság faluban: Tos (és) Mogwa.
Ravazd faluban: Symon, Ilen, Ceke, Bere, Juanis, Musin, . . ., Radi, Risun, Dice, Cusapa, Recedi, Calpas, Vlues, Soludi, Ugrin, Fugdi, Vzdi, Abus, Subudi, (és) Feedi.
Gán faluban: Atakur hét más (szolga-)háznéppel együtt évenként vagy két kész házat, vagy 1000 zsindelyt adnak.
Nógrád városban: Stephan, Sokol, Kenesu (és) Seznete a testvérével.
Béla faluban: Geke, Wisa, Tebus (és) Cuka. Ezeknek a száznagya: Baiadi.
Gyõ faluban ezek a szolgáknak a nevei: File, Bene, Wandi, Rece, Bulsu, Geugu, Gerolt, Cucti, Mogdi, Sileu, Hadagi, Hokus, Sobolci, Fintoi, Iwedi, Gali, Moglov, Imes, Surgundim Kesedi, Taudi, Vlcan, Hadagi, Cabadi, Cosu, Bene, Cencu, Janus, Zadar, Isaudi, Samsin, Kuledi, Bula, Subudi, Tehel, Ernei, Boion, Mihal, Zeha, Hwraut, Hualata, Maraut, Lengen, Arunt, Vrvodi, Janusti, Haimu, Sauldihama, Cehti, Jacau, Sampta, Wekudi, Bedu, Egirih, Tuca, Abram a testvéreivel, Weiteh (és) Mihal. Ezek valamennyien földjükkel együtt adattak.
Tápé faluban: Bogin, Egrig, Apa, Sotu, Morau, Hiskedi, Legudi, Basa, Egebendi, Idegdi, Jakau, Japuh, vracin, Tumas, Gube, Hoduca, Vetus, Mortin, Cosu (és) Fotiodi.
Csákány faluban: Tortou, Vtwendi, Lesudi, Cuzma, Damján, Marcel, Martin, Vlas, Kne, Hercu, Loucu, Poson, Forgou, Vros, Celene (és) Spzeu. Mindezek földjükkel együtt adattak. Ezeknek a száznagya: Abram, Voreod a fiaival.
Leng faluban ezeknek a szolgáknak a nevei: Nulos, Euzen, Cepudi, Haladan, Puci, Zadar, Kinis, Ibrun, Mortin, Babisa, Dubur, Silte, Bedus, Samudi, Zatadi, Elees, Cibe, Demus, Dumku, Budi, Beleg, Besenudi, Simun, Apa, Dávid, Janus, Hesedi, Mihudi, Gedi, Benus, Dimisa, Cepis, Quadan, Tuma, Soth maradi, Budi, Cubos, Guden, Jacob, Kusti, Pucudi, Vthoris, másik Dimus, Simun, Martin, Kobu a fiaival, Gertu, Miscu, Sene, Suda, Embel, Turcu (és) Simon. Ezek valamennyien földjükkel együtt adattak.
Bata faluban: Gábriel, Kehen, Ogus, Wasas, Weitwh, Elus, Paul, Mirsa, Elees, Mercudi, Benedi, Otus, Moris, Kuecte, Simun, Nau. . ., Fonusu, Janus, Keuerug, Vrink, Tama, Vrusti, Mahali Lampert, Geu, Stamer, Muncadi (és) Samsin. Ezek valamennyien földjükkel együtt adattak.
Kölesér faluban Pucus (és) Janus – 18 szolga – háznéppel együtt évenként 50 sertést kötelesek adni. Ezeknek a száznagya: Cobu.
Ecsér faluban: Ezek azoknak a szolgáknak a nevei, akik kenyeret szolgáltatnak: Gurtin, Furna, Kuteles, Wosas, Munca..., Embel, Sixdti, Surandi, Micula, Waltaudi, Bandi, Bese, Tabus, Bahatur, Wadadi, Ehine, Tulhoii, Zeher, Budus, Bese, Bedi, Mogdi, Badi, Cenke, Scerecin, Buheteg, Egus, Cetin, Beken, Totti, Oundi, Guursi, Beris, Iwan, Ceket, Sele, Warang, Micic, Buus, Vinci, Gteu, Munca, Kulondus, Máté, Nue, Seter, Ese, Bes. . . e, Ticla, Embel, Mihail, Stephan, Soina, Cimor, Sunthei, Keurereg, Selez, Samsun, Berendi, Apadi, Heimu, Sumbot, Soina, Sidemer, Scegun, a testvérével és Sebestény. Ezek valamennyien együtt adattak földjükkel.
Abádban Mihal, Vros (és) Budi.
Csekehidán Cotu, Jacau (és) Iruge.
Herudi faluban: Tuburci, Zamar, Ehudi, Stephan, Cupan, Eubag (és) Quesudi.
Bábica faluban: Magici, Gumba, Warus, Keseudi, Pazari, Fikura, Pazari, Rouluz, Vldricj, Vandi, Bulsu, Halaldi, Lougudi, Ketil, Endrej (és) Sumadi. Ezek valamennyien földjükkel együtt adattak. Ezeknek a száznagya: Scegun.
Décse faluban ezek a szolgáknak a nevei: Embeldi, Ete, Cene, Olup, Turidi, Kasa, Kacu, Obus, Oba, Kinis, G. . .? Dávid Busco, Fermenis (és) Apa.
Kuktiban: Fekete, Fiust, Casu, Fele, Reucug, Geurci (és) Petir. Ezek valamennyien földjükkel együtt adattak.
Hetény faluban: Egus, Machali, Budeti Koaliz (és) Máté.
Doboz faluban: Ecil, Baiadi, Lusadi, Sulucti, Burcu, Pazari, Albun, Cobz (és) Abram.
Sarkad faluban: Janust, Mihaldi, Scesu, Cuci, Petus, Abadi, Budur, Opus, Sumdi, (és) Odus.
Szerep faluban: Guku, Sumdi, Bebusti, Damján, Sarlaudi, Casadi, Luas és Hadi.
Simur faluban van hét hírnök-háznép, kiknek nevei: Sidemer, Márk, Feledi, Werswndi, Dzma, Fábián, Alecal, Bantas, Vzund, Mamadi, Vin, Gugu, File, Saba, Culonk, Eldi, Mogdi, Keuerig, Buba, Vsa, Braida (és) Michudi.
Tamácz faluban: Siholt, Suda, Tumas, Bolosy, Lengen, Sumboth, Martin, Heunes, Legia, Paceneg, Silte, Petus, Latus, Bulsu, Pentuk, Crachin, Alekal, Tuma, Tusedi, martin, Suente, Etretica, Ceke, Opudi, Tosu, Tuke, Vradi Behu, Vdelen, Perluke, Simun, Stephan, Kuut (és) Filedi; valamint Bandi a testvérével. Ez a falu földjével együtt adatott. Ezeknek a száznagya: Bandi. mindezek a fentebb felsorolt szolgák tizedet tartoznak fizetni, azonban minden egyes háznép évenkint (még) két juhot és két köböl búzalisztet és két köböl sört és egy sót köteles szolgáltatni; Tah, Kölesér és Hidegkut falvaknak pedig és azoknak a szolgáknak, akik a Koppány közelében fekvõ falvakban laknak, évenkint 60 köböl márcot kell adniok; azok azonban, akik a szõlõkben dolgoznak, márcot nem szolgáltatnak.
A Tisza közelében fekvõ Gyõ falubeliek – más társaikkal együtt – évenkint 30 köböl márcot kötelesek adni; a Leng falubeliek – más társaikkal együtt – 20 köböl márcot kötelesek szolgáltatni; az Ecsér falubeliek – más társaikkal együtt – 30 köböl márcot kötelesek adni; Décse falu Damag faluval és más dolgozótársaikkal együtt 25 köböl márcot tartoznak adni: a Hodos, Ravazd, Kab és Fekete falubeliek – más szolga társaikkal együtt – tíz köböl márcot kötelesek szolgáltatni.

Mindezek a felsorolt szolgák az egyháznak a régiségtõl megromlott falait és tetõzetét kötelesek helyreállítani; a monostor részére új mûhelyeket építeni, vagy a régieket újjáépítik; juhaklot építenek (és) halastavat rekesztenek el, vagy ásnak; a prépost vagy dékán parancsa szerint évenkint szénát kötelesek kaszálni. Mindezek az elõbb említett szolgák Szent Margit ünnepén ünnepi ajándékot tartoznak adni, mégpedig négy hízott ökröt és 30 (igen) kövér juhot, 30 libát, továbbá 40 tyúkot és 20 (darab) kõsót; karácsonykor szintén 20 libát és tíz kõsót tartoznak adni; hasonlóképpen húsvétkor 20 libát, 40 tyúkot és tíz kõsót adnak. Ezek a nevei azoknak a szolgáknak, akik szekereikkel tartoznak szolgálni a prépostnak: Döröcske faluban:Keuerug, Nashadi (és) Samsin; Boti faluban: Fábián, Kerehu, Jerasa (és) Vbes; Kánya faluban: Sebedi, Haladi, Obus, Adus (és) Farcasti; Tupundi faluban: Pete, Merke, Herman, Mirei (és) Pentuk; Köcsöge határában: Cicadi, Emudi, Sounik, Vrsg (és) Horaut; Csoma faluban: Bugudi, Máté, Buciku, Petus, Caben, Furnos, Isep, Gabadi, Heimudi (és) Celugu; Kulcsár faluban:Vleu, Biqua, Citar, Dubos (és) Gattadi; A Tisza mentén: Herudi faluban: Fele, Geme, Weiteh, Vara, Wasoas, Kakasti, Ticudi, Dersi, Jacudi, Máté, Rasudi, Bene, Mihaldi, Farcas, Dimiter, Finta, Wagdi, Wensu, Mawag (és) Kuecte.

A kenyérsütõknek a nevei ezek: Meiri faluban: Vrabag, Haladi, Muncasti, Scege, Gukus (és) Tenkudi; hidegkut faluban: Cosar; Edelény faluban: Kinis (és) Gonoidi; Esztergomban Milost; Enying faluban:: Casmer; Dömösön: Cigu.

A szakácsok nevei ezek: Köcsöge faluban: Keseudi, Mogi; Vros (és) Lipe; Koppány faluban: Moiscin; Babiczán: Cehti, Kila, Mawog, Feidi, V...as (és) Micusa; Gyõrben: Deus; Dömösön: Cipcu, Jeraslau (és) Scura; Kurd faluban: Vrbáz fia és testvére.

Ezek azoknak a nevei, akik a testvéreknek a hálóteremben és az ebédlõben szolgálnak: Marosd faluban: Weith, Laurenci, Ipolit, Nemerat, Banus, Jacob, Fili, Miklós (és) Heseudi; Dalmadi faluban: Batti; Tengõd faluban: Japudi; Surány faluban: Farcas; Koppány faluban: Wendeg, bel (és) Gurk Hódos faluban.

Az esztergályosoknak a nevei ezek: Vrsi faluban: Gictu (és) Gurgu, kik Szent Margit ünnepén és hasonlóképpen karácsonykor 500 tálat adnak; Attala faluban: Deuecher (és) Telne, akik évenkint Szent Margit ünnepén, valamint karácsonykor és húsvétkor 500 tálat adnak; Zuan a fiaival.

Ezek azoknak a lovászoknak a nevei, akik a prépostnak szolgálnak: Herudi faluban: Arian, Wig, Cule, Subudi, Beke, Cusadi, másik Beke, Bulsu, Vrchudi (és) Budi.

Ezek azoknak a lovászoknak a nevei, akik a testvéreknek a lovait õrzik: Jarundi a fiával.

A harangozóknak a nevei ezek: Döröcske faluban: Ruki, Guden, Vzari, Endere, Simun, Tarsadi, Weiteh (és) Egus; Várong faluban:Sebestian, Waga, Maradek, Emun a testvérével, Forcost (és) Irugdi. Dadácson: Weiteh, Alekal, Nemcim, Laurenci, Tapas (és) Numhiu; Gyalán faluban: Jerugdi (és) Numhiu; Endréd faluban: Lapudi, Firedi, Vrodi, Keseudi (és) Feledi; Hidegkut faluban:Vrodi; Nágocs faluban: Bosa, Wisalau (és) Samsin; Szil faluban: Vene (és) Mawog; Kánya faluban: Calui (és) Kectutendi; Kulcsár faluban: Wolsu; Dömösön: Indi, Hurnete, Huruat, Bene, S...si (és) Wetikin.

A szûcsöknek a nevei ezek: Vgus, Cekes, Ahilles, Tulmas, Gabrug (és) Fiasa.

Ezek azoknak a nevei, akik a kiküldetésben álló dékánnak vagy kanonokoknak szekeret és lovat kötelesek adni: Aszófõ faluban: Buda, Budusov, Feledi, Kesudi, Kinis, Cracin, Gurgu, Kua, Kusadi (és) Márk; Marót faluban: Cetku, Pentuk, Máté (és) Puci; Esztergomban: Selle a testvéreivel; Belsun faluban: Janus a két fiával (és) Bula a testvérével.

Ezek a nevei az udvari szolgáknak, akik mindenre kötelesek, amire a dékán küldi õket: Forcolst, Botoidi, Hutos, Wosas, Domján, Faber és a Bar nevû udvaros.

A halászoknak a nevei ezek: Helemba faluban: Blascu, Milata a testvéreivel, Perbuse a fiával, Malcu, Wieneg, Michal, Milosa, Milgozt, Kuker, Máté, Babita, Sumku, Wersun, Tusica, Namest, Nausal, Mogdi, Selpe, Boin, Desin, Vloscina, Bata, Pucica, Beris, Budmer, Dalasa, Begus, Werete, Nauasa, Worca (és) Nimiga. A halászóhely pedig az Ipoly folyón van, tudniillik Damástól a Béla-patakig; és azonfelül a Dunán szabadon ott halászhatnak, ahol csak akarnak. Ezek a halászok földjükkel és nagy erdejükkel, valamint az Ipoly folyón levõ, elõbb említett tanyával együtt adattak. Adniuk kell pedig minden szerdán, pénteken és szombaton 30-30 halat, a nagyböjt idején viszont mindennap 30 halat kötelesek szolgáltatni. A halaknak a mértéke pedig négy tenyér. Ezek a halászok pedig arra, hogy e szolgáltatásukat nem teljesítik, semmiféle mentséget nem hozhatnak fel, mert ha a halászszerencse cserbenhagyja õket, az elõírt számú halat meg kell venniük, és így kell teljesíteniük kötelezettségüket.

Abádban van egy halastó, mely közös a pásztói apáttal. A Körös környékén van egy halastó, melynek neve: Quhti, amely közös az Apáti fia Lukácséval. Leng faluban van egy mocsár, amelyet Kuricának neveznek, s amelyben a dömösi (egyházon) kívül senki sem részesedik. Tápé falu környékén van egy halastó, melyet Citeinek neveznek; ebben a halastóban a harmadrész a csongrádi ispánt illeti meg, ha a halastó ki- és bemenetelének a nyílását a dömösiekkel együtt hajlandó zárni; ha nem hajlandó zárni, semmi része sem lesz. A Tisza mellett van egy halastó, melyet Körtvélyesnek neveznek. Ezek a halastavak halászaikkal együtt adattak.

Sajtény faluban vannak sószállítók, kiknek nevei ezek: Subu, Mihali, Iwanus, Haladi, Maradek, Cucur, Ceuse, Forcos, Embel, Michal, Silev, Wosos, Sima, Namurek, Bise, Pedur, Wendeg, Tuda, Kewereg, Niundi, Sumpu, Cistu, Ajanduk, Nicolus, (és) Buken. Ezek - két hajóval - évenkint hatszor fordulnak az erdélyi részekbõl Szombat vásárhelyéig.

Az erdélyi részeken vannak háznépek, akik sót kötelesek adni, mégpedig 24000 sót. E háznépek nevei a következõk: Wosas, Martin, Kinis, Besedi, Senin, Sokol, Lesin, Ginin, Fuglidi, Both, Kosu, Himusu, Satadi, Vza, Eulegem, Vir, Emis, Viuscij, Halisa, Ellu, Wendi, Ogsam, Cesti, Orsci, Sounik, Simeon, Wasil, Izsák, Vtos (és) Cima.

Az erdélyi részeken vannak emberek, akik évenkint 20 nyestet, 100 szíjat és egy medvebõrt, továbbá egy bivalyszarvat kötelesek adni.

Kánya faluban van négy szõlõ négy szõlõmûvessel: Kesudi, Selle, Hitu (és) Beke. Ösi faluban van tíz szõlõ kilenc szõlõmûves háznéppel, kiknek nevei: Máté, Izsák, Glambudi, Petus, Pthcan, A..., Isep (és) a másik Petus. Tengõd faluban van 18 szõlõ és 14 szõlõmûves, kiknek nevei: Sonuk, Keseru, Aécud, Bue, Cepe, Mawog, Waridav, Emun, Satadi, Wagis (és) Eleedi. Jaba faluban. van hét szõlõ és hét szõlõmûves: Gure, Pucu, Guden, Vkledi, Vlasti (és) Sila. Csepelen van tíz szõlõ tíz szõlõmûvessel, Ege, Turdi, Wagin, Embes, Bágriel, Sima, Bahaan, Dius, Lengen (és) Fizeke. Wodasuban és Pomázon van kilenc szõlõ hat szõlõmûvessel, kiknek nevei: Olup, Sube, Micu, Konudi, Vros (és) Numhiu. Makrán Csepel faluban. van tíz szõlõ húsz szõlõmûvessel, kiknek nevei: Goku, Munos, Simudi, Bebusti, Damján, Sarlaudi, valamint (azok) akiket (már) elõbb soroltunk fel, azoknmak a szolgáknak a számában, akik kenyeret szoláltatnak. Dömösön van eke három szántóvetõ háznéppel.

Helemba faluban van egy nyolcökrös eke és négy szántóvetõ háznép. Dömösön van egy eke három szántóvetõ háznéppel. A szigeten, Nagyfaluban van egy eke három szántóvetõ háznéppel.

Horhi faluban van három háznép, kik palackot készítenek: Lompu, Wolsu és testvére.

Kab faluban van 14 ácsháznép: Petus, Izsák, Péter, másik Petus, Zonur, Hithlen, Bugardi, Zima, Tartaudi, Samsin, Simun, Cik, Martin, Felesi (és) Saba, Dömösön: Simon.

Batán van 70 kanca 20 csikajával. Kuktiban 800 juh és 50 tehén. Tápén van 14 tehén és 24 koca. Dobozon van 70 koca és 60 kas méh. A méhész és a kanász-pásztorok pedig azok közé a szolgák közé vannak sorolva, akik kenyeret szolgáltatnak.

Kulcsár faluban ezeknek a szabadoknak a nevei: Selle, Okus, Guladi, Legudi, Kelemen, Janus, Secte (és) Miklós. Huru faluban: Tocu, Edus, Tumurte, Stephan, Jlanda, Antu (és) Benedic; Kerbuj faluban: Girgu; Szanács faluban: Elek; Marosd faluban: ... (és) Celgu; Hidegkut faluban: Laurenci (és) Ipsa; Endréd faluban: Poson a fiával; Kulcsár faluban: Louku, Boscu Selle (és) Lázár; Döröcske faluban: Guruc; a Tisza környékén, Décs faluban: Selle a fiaival, Kanda. Kuene (és) Sonuk; Damag faluban: Scidu, Zahu, Celkes, Cuner, Micula (és) Buhte. Elrendeltetett és Béla királynak s Ilona királynénak, valamint az egész. . . (ország) összes elõkelõinek a jelenlétében esküvel megerõsíttetett, hogy a halandók törvénye szerint egymásután következõ prépostok közül egy se merészeljen valakit a szolgák közül a szabadok sorába, vagy a szabadok közül valakit a szolgák csoportjába áttenni. Hodoson: Forcosti.

Amik az alábbiakban foglaltatnak írásba, azokat Béla király és Ilona királyné ajándékozták; tudniillik a Mecsõdnek nevezett birtokot két molnárral; . . . szántóvetõinek nevei: Sebe, Miklós, Polan, Kusidi, Chehti, Mocidi, Wasardi, Sokoll (és) Kurber; és van négy ...., a pásztor neve: Gephus és 20 kanca egy lovásszal, kinek neve: Wluen és ....ras, Izsák (és) Martus; a halászóhely a Dunán van kijejölve és közös ... Vlattal. Ugyanis ott van... homokos hely... Csepel faluban van hat szántóvetõ, kiknek nevei: Pneth, Pangracij, Doman, Suerij, Pentha (és) Veda; és van ott két ökrös eke. Kesehdi faluban ... öt szõlõmûvessel, kik Jacusnak voltak a szolgái.

Wadashuban van Barkil szolgálóinak 19 háznépe, kiknek nevei: Cimuz, Sobu, Bogu, Buda, Aluo, Wensu, Izadi, Wadi, Hozudi, Leweme, Obudi, Sacas, Zahu, Vzdi, Ruos, Otus (és) W... Ezek Jacusnak Kesehdiben levõ szõlõit tartoznak mûvelni.

Udvarnok faluban van Kilián szolgáinak 20 háznépe, kiknek nevei: Vrodi, Muncas, Izsák, Kuzi, Janus, Vsugi, Mogu, Jeraslo, Mihud, Fiodi, Thumas, Embel, Bulsudi, Enadi, Damige, Rugzedi, Hozdeg, Boludi, Sehune, Beus, Bothu, Okudi, Eurudi Ebus (és) Kanus. Ezek valamennyien ....val évenkint 30 nyestet adnak; a templom tetõzetének és az egyház házainak az építéséhez jönnek. Abban az évben, amikor az egyházat építik, nyestet nem szolgáltatnak. Ezeknek a száznagya: Simien.

Vten faluban ezek a szolgák a nevei: Mircu, Imanus, Wolfart, Suhul, Enser, Antu, Numhiu, Begu, Garandi, Semudi, Bogu, Celei, Cukus, Marcart, Cemei, Martin, Bunadi, Pinkusti, Wettus, Antuald, Isedi, Vgrinus, Abram...., Gugti, Cirun, Kuke Samar, Juandi, Fita, Vrumedi, Gurgu, Cracin, Márk, Zolku, Keme, Jardan, Emdi, Boimolt, Ingram, Sendur, Sciku, Embel Hiuedi, Micus (és) Numhiui, kik évenkint 75 nyestet kötelesek szolgáltatni. Ezek valamennyien erdejükkel és földjükkel együtt adattak. Ugyanis van ott egy malom, valamint 35 koca egy kanásszal. Ezeknek a száznagya: Arudi, ... ban (a szolgálóknak) a nevei ezek: Mawog, Kusidi (és) Ruosti; és ezek a prépost részére annyi sólymot nevelnek, ahányat csak kíván.

Macsala faluban van Kilián szolgáinak 20 háznépe, kik évenkint 30 nyestet kötelesek szolgáltatni, s kiknek nevei ezek: Jutu, Simun, Kázmér, Renkudi, Deus, Cenquin, Vlcov, Puric, Wasardi, Mehe, Hiden, Besudi, Dersi, Fons, Euce, Girukti, Gemedi, Nezda, Cundi, Feledi (és) Euden. Ezek valamennyien... Wten faluból és Macsala faluból jönnek be, hogy a templom tetõzetét befedjék, és az egyház házait felépítsék. Abban az évben pedig, amikor az egyház építési munkálataiban vesznek részt, nyestet nem szolgáltatnak.

Setkelu faluban van Kilián szolgáinak 14 háznépe, akik évenkint 20 nyestet tartoznak szolgáltatni, s kiknek nevei ezek: Sudur, Vrodi, Menes,Wrdna, Cisti, Tiur, Tumas, Somudi...tin, Mocu, Muncas, Bulgar (és) Paul. Ezeknek... A méhészeknek Woson a neve. Ezek valamennyien földjükkel és erdejükkel együtt adattak; és a prépost részére ... akkor vadásznak, amikor parancsolja. Az egyház építési munkálataihoz nem jönnek; viszont ezek sertéstizedet szoktak adni és esztergályos munkával készített edényeket, amelyet az abban való ügyességük miatt gyakorolnak. Ezen fentebb felsorolt szolga-háznépek beszolgáltatási kötelezettségének a határideje: Szent György ünnepe. A szolgák száznagyát pedig, ha rosszul végzi kötelességét, el kell mozdítani, s az elmozdítottnak a helyére ... olyant kell állítani, aki kötelességét jobban és gondosabban látja el. A prépostnak pedig megengedtetett, hogy mindenbõl, amit a szolgák a kanonokok részére befizetnek, a harmadrészt kapja, hasonlóképpen az egyháznak a magtárából, állataiból és borából.

Béla királynak és Ilona királynénak, s valamennyi püspöknek, tudniillik Felicián érseknek, Pál gyõri püspöknek, Macharius pécsi püspöknek, Macelinus váci püspöknek, Bestertus csanádi püspöknek, Valter váradi püspöknek, Katapán fehérvári prépostnak, továbbá valamennyi ispánnak, akik akkor éppen jelen voltak, nevezetesen Fonsol prefektusnak, Achus bihari ispánnak, Máté újvári ispánnak, Márton zalai ispánnak és igen sok más nemesnek a határozatából kimondatott, hogy mindenki, aki ennek a privilégiumnak a rendelkezéseit valaha is megszegi, átkozott legyen s itt és a másvilágon, a boldogságos Szûz Máriával, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak az anyjával, valamint Szent Margit vértanúval és Szent István királlyal, Krisztus hitvallójával találja magát szemben. Amen.

A királynak a váci püspökségbõl kijáró huszadja Béla király uralkodásának elsõ évében adatott Szent Margit egyházának. Az érsek kerületének minden egyes megyéjébõl évenkint 100 kepét kell adni a dömösi egyháznak. A kancellár, aki ezt a privilégiumot a királyi pecséttel megerõsítette, Woth fia János volt; ennek a privilégiumnak az írója pedig Egyed, László hercegnek a káplánja. Kelt, Fehérvárott, szeptember 3-án.

Forrás:
Bolla Ilona – Rottler Ferenc (szerkesztette):
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 65–74.